بررسی دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.


قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.net 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.com 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.org 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.info 1 65,000تومان 65,000تومان 65,000تومان
.biz 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.us 1 58,000تومان 58,000تومان 58,000تومان
.co.uk 2 90,000تومان 90,000تومان 90,000تومان
.mobi 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.asia 1 85,000تومان 85,000تومان 85,000تومان
.name 1 42,000تومان 42,000تومان 42,000تومان
.ir 1 8,700تومان 8,700تومان 8,700تومان
.gallery 1 108,000تومان 0تومان N/A
.pub 1 108,000تومان 0تومان N/A
.studio 1 108,000تومان 0تومان N/A

انتخاب واحد پول: