بررسی دامنه

جستجوی دسته جمعی دامنه | انتقال دسته جمعی دامنه ها

برای تجربه میزبانی حرفه ای وب سایت خود نام دامنه ای که می خواهید ثبت یا انتقال دهید را وارد و یا از طریق کلید زیر به سادگی هاست خود را مستقیما سفارش دهید...


لطفا حروفی که در عکس زیر میبینید را در قسمت مربوطه وارد نمایید. وارد کردن این قسمت برای جلوگیری از عضویت روبات ها ضروری است.


قیمت دامنه
دامنه یکساله ثبت انتقال تمدید
.net 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.com 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.org 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.info 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.biz 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.us 1 158,000تومان 158,000تومان 158,000تومان
.co.uk 2 290,000تومان 290,000تومان 290,000تومان
.mobi 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.asia 1 525,000تومان 255,000تومان 255,000تومان
.name 1 142,000تومان 142,000تومان 142,000تومان
.ir 1 8,700تومان 8,700تومان 8,700تومان
.gallery 1 108,000تومان 0تومان N/A

انتخاب واحد پول: