مرور محصولات و خدمات

انتخاب واحد پول:


2cpu - 6Gb ram - Hdd 320 - Unlimited bandwith
150,000تومان ماهانه + 99,000تومان هزینه راه اندازی
AMD64 X2 - نیمه وارز
90,000تومان ماهانه
495,000تومان شش ماهه
900,000تومان سالانه
Dedicated Server Hetzner ($ = 3340)
430,000تومان ماهانه
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
0تومان سه ساله
Dedicated Server I7 - 5Gbps Link
Cpu : Intel® Core™
i7-920
Ram : 8 GB DDR3 RAM
HDD : 2 x 750 GB SATA-II HDD
Uplink : 5Gbps

430,000تومان ماهانه + 265,000تومان هزینه راه اندازی
0تومان سه ماهه
0تومان شش ماهه
0تومان سالانه
0تومان دو ساله
I7 - dual quad core - 2T
190,000تومان ماهانه + 150,000تومان هزینه راه اندازی
I7 Dual Quad Core _ 6TB
Cpu : I7 920 4x 2x 2.66+ GHz
Ram : 12GB
Hdd : 4 x 1.5 TB


295,000تومان ماهانه + 190,000تومان هزینه راه اندازی
Intel Core2due E7200 - نیمه وارز
105,000تومان ماهانه
577,500تومان شش ماهه
1,050,000تومان سالانه
Intel Core2Quad Q6600 - نیمه وارز
125,000تومان ماهانه
687,500تومان شش ماهه
1,250,000تومان سالانه
Intel DualCore E2200 - کاملا وارز
140,000تومان ماهانه
770,000تومان شش ماهه
1,400,000تومان سالانه
Intel Quad 4x 2.40+ GHz
140,000تومان ماهانه
770,000تومان شش ماهه
140,000تومان سالانه
PENTIUM 4 3.2 GhZ - کاملا وارز
110,000تومان ماهانه
605,000تومان شش ماهه
1,100,000تومان سالانه
Pentium Dual 2x 2.00+ GHz
95,000تومان ماهانه
522,500تومان شش ماهه
950,000تومان سالانه
Phenom II X4
CPU : Phenom II X4 945
Ram : 8 GByte DDR2 800
Hdd : 2 x 1,5 TByte SATA II

Network : 1 GBit onboard
Unlimited Trafic per Month
210,000تومان ماهانه + 190,000تومان هزینه راه اندازی
Quad Core Xeon X3320 - کاملا وارز
165,000تومان ماهانه
907,500تومان شش ماهه
1,650,000تومان سالانه
Server 1 Celeroon D 2Ghz
65,000تومان ماهانه
357,500تومان شش ماهه
650,000تومان سالانه
سرور 24 گیگ رم و هارد 1500 گیگ
380,000تومان ماهانه + 400,000تومان هزینه راه اندازی